สรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าLiving Worship
00:00 / 02:56